University of Medical Sciences Physical Guilan Education تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان
این وبلاگ به هیچ نهاد و گروه خاصی وابسته نیست وصرفا انعکاس دهنده اخبار و رویدادهای ورزشی دانشگاه است 
نويسندگان
لینک دوستان

 
به دلیل اهمیت مقوله تربیت‌بدنی در زندگی روزمره مردم، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران دولت را موظف کرده است تا به منظور نیل به اهداف متعالی انسانی، همه امکانات خود را برای تربیت بدنی رایگان برای همه و در تمام سطوح به کار برد. در این اصل قانون اساسی، اهمیت توجه به مسأله تربیت بدنی در کنار مسأله آموزش و پرورش مدنظر قرار گرفته و این امر خود حاکی از اهمیت موضوع تربیت بدنی در قانون اساسی است.
با نگاهی به مفهوم تربیت بدنی در می‌یابیم که تربیتبدنی تمام اشکال فعالیت‌های جسمانی به منظور آمادگی جسمانی، سلا‌مت روانی و عقلا‌نی و تعاملا‌ت متقابل اجتماعی مورد نیاز را مورد توجه قرار می‌دهد که نتیجه این فعالیت‌های جسمانی، علا‌وه بر سلا‌مت جسمانی و روانی افراد جامعه، زمینه مشارکتی مفرح میان اقشار مختلف مردم را فراهم می‌آورد، مشارکتی که موجب ایجاد روابط اجتماعی مناسب و بنا نهادن ارتباطات و ارتقای روابط سالم میان افراد و گروه‌های فعال در این امر می‌شود. در واقع هدف تربیت‌بدنی، پرورش و تکامل انسان است، بنابراین فعالیت‌ها و حرکت‌های جمعی را ارتقا می‌دهد و به ساختن سرمایه اجتماعی و تقویت ساختار جامعه کمک می‌کند. در حالی که ورزش شامل تمام فعالیت‌های جسمانی است که به منظور رقابت، تفریح، تربیت و سلا‌متی انجام می‌پذیرد و در تمام عرصه‌ها دارای کارکرد است، می‌توان گفت به طور کلی ورزش به فعالیت‌های جسمانی که به منظور رقابت و ورزیدگی انجام می‌گیرد، اطلا‌ق می‌شود، در نتیجه در ورزش بیشتر جنبه‌های قهرمانی و حرفه‌ای فعالیت‌های جسمانی مورد توجه قرار می‌گیرد.
آمار ناهنجاری‌های جسمانی موجود میان کودکان و نوجوانان، به ویژه دختران از جمله: کجی، گودی و گردی پشت، کف پای صاف، ‌پای ضربدری و پرانتزی که توسط معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گزارش شده است، آمار سکته‌های قلبی میان جوانان ایرانی و آمار بیمارانی که تحت عمل قلب باز یا بالن آنژیوگرافی قرار گرفته‌اند و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است، نرخ بالا‌ی ابتلا‌ی زنان ایرانی به پوکی استخوان نسبت به نرخ جهانی آن، که توسط پایگاه اطلا‌ع‌رسانی پزشکان ایران گزارش شده است و مواردی از این قبیل، لزوم توجه به موضوع تربیت‌بدنی میان اقشار مختلف جامعه و نقش سازمان تربیت‌بدنی را در این خصوص نشان می‌دهد.
این ضرورت در برنامه‌های توسعه نیز مدنظر قرار گرفته به طوری که در برنامه سوم توسعه، سازمان تربیت‌بدنی موظف شد تا طرح جامع ورزش کشور را تهیه کند. در طرح یادشده، ورزش به چهار گروه عمده همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای و پرورشی تقسیم‌ شده است. براساس این تقسیم‌بندی، «ورزش همگانی» به مفهوم «تربیت‌بدنی» و برای عامه مردم، به خصوص شهرنشینان که از زندگی صنعتی برخوردارند، یکی از ضرورت‌های زندگی قلمداد شده است. انجام تحرکات جسمی منظم نه تنها به افزایش آمادگی جسمانی می‌انجامد، بلکه برای تقویت روح و روان نیز مفید است.
براساس آمار اعلا‌م شده سازمان تربیت‌بدنی در کشور ما، تنها 5 درصد مردم به طور مستمر و سازمان یافته دارای برنامه آمادگی جسمانی هستند در حالی که در برخی از کشورهای توسعه یافته این آمار شامل 90 درصد جمعیت می‌شود. براساس این، آنچه باید مسأله اصلی دولت باشد و مورد توجه مسؤولا‌ن کشور قرار گیرد، توجه به گسترش تربیت‌بدنی با مفهوم ورزش همگانی است و مسأله ورزش قهرمانی و حرفه‌ای باید به صورت روش‌های مندرج در بند «ز» ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه و با مشارکت یا واگذاری کامل آن به بخش خصوصی، به صورت حاشیه‌ای و در درجه دوم مورد توجه قرار گیرد، در حالی که فعالیت‌هایی که در کشور به آنها توجه می‌شود حاکی از این است که ورزش به مفهوم همگانی در درجه دوم مورد توجه قرار دارد و مسأله ورزش قهرمانی با توجه به رقابت در عرصه‌های بین‌المللی و بعد سیاسی آن بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. اگرچه این جنبه از ورزش نیز به لحاظ ایجاد و تقویت ارتباطات بین‌المللی بسیار مهم و حایز اهمیت است اما توجه دولت به مصادیق و آثار جانبی مثبت گسترش تربیت‌بدنی در جامعه که سلا‌مت جسمانی و روانی، نشاط و تندرستی را برای تمام اقشار جامعه به ارمغان می‌آورد در مقایسه با نتایج گسترش ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از اولویتهای مورد نیاز جامعه است. اگرچه توجه به ورزش قهرمانی نیز از اهمیت برخوردار است اما به نظر می‌رسد امکانات عمومی‌کشور باید بیشتر متوجه گسترش تربیت‌بدنی در جامعه باشد و به استناد اصل سوم قانون اساسی کشور، همه امکانات برای فراهم آوردن تربیت‌‌بدنی رایگان برای همه مردم و در تمام سطوح به کار برده شود و ملا‌ک قرار گیرد. توجه به افزایش تعداد استادیوم‌ها، کمک به باشگاه‌های ورزشی برای پرداخت حق‌الزحمه‌های کلا‌ن بازیکنان و مربیان، برگزاری مرتب مسابقات لیگ‌ها، ‌ احداث دهکده‌های المپیک و پروژه‌های پرهزینه ورزشی که فقط برای ورزش قهرمانی و حرفه‌ای مورد استفاده قرار
می‌گیرند و قشر محدودی از جامعه به عنوان ورزشکار یا تماشاگر از امکانات آن برخوردار می‌شوند اگرچه مسأله‌ای است که باید به آن پرداخت اما باید در درجه دوم اهمیت و با حمایت و جلب مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه به نظر می‌رسد واگذاری امور باشگاه‌ها به بخش خصوصی، ضمن رونق اقتصاد بخش ورزش، زمینه برنامه‌ریزی برای توسعه تربیت‌بدنی در مدارس، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و محله‌ها را به ارمغان خواهد آورد. سلا‌مت روحی و جسمی و پرورش انسان‌ها زمینه‌های حرکت سریع‌تر به سوی توسعه پایدار کشور را فراهم خواهد کرد.
با نگاهی به قوانین بودجه سنواتی در می‌یابیم عمده اعتباراتی که برای بخش تربیت‌بدنی و ورزش کشور در نظر گرفته شده است در اختیار ارگان‌هایی قرار گرفته که مسؤولیت تولیت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای کشور را برعهده دارند با عنایت به بعد بین‌المللی ورزش قهرمانی اگر نخواهیم کاهش در اعتبارات مربوط به مسأله ورزش قهرمانی را به عنوان راهکار حل مسأله پیشنهاد کنیم، باید توجه مسؤولا‌ن امر را به سوق دادن امکانات جدید به حوزه ورزش عمومی‌و همگانی یعنی تربیت‌بدنی کشور معطوف و تأکید کنیم که سرمایه‌گذاری در این حوزه (به معنای فعالیت جسمانی برای سلا‌متی نه فعالیت جسمانی برای رقابت) به منظور پرورش انسان‌هایی تندرست برای زمینه‌سازی توسعه پایدار و ایجاد نسلی سالم و شاداب، در درازمدت با دستیابی به جامعه‌ای برخوردار از سلا‌مت (با کاهش هزینه‌های دارو و درمان)، می‌تواند ضمن صرفه‌جویی در اعتبارات درآمد عمومی‌کشور در حوزه بهداشت و درمان، توجه به مسایل اساسی‌تر بهداشتی را نیز فراهم کند و با ارمغان سلا‌متی، کیفیت زندگی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. ضمن اینکه توجه مسؤولا‌ن تربیت‌بدنی کشور به تجارب سایر کشورها در زمینه‌گسترش ورزش همگانی همچون کشور چین، می‌تواند در الگوسازی برای تسریع روند گسترش ورزش همگانی مؤثر باشد. همچنین تغییر فرآیند ورزش مدارس از محدودیت به 2 ساعت ورزش در هفته آن هم در فضاهای اغلب نامناسب، به عضویت دایم در یک رشته ورزشی و منوط کردن قبولی به شرط حضور دایم و مستمر در رشته موردنظر شاید، یکی از روش‌هایی باشد که در درازمدت بتواند نسل آینده را بهحضور مداوم در عرصه‌های تربیت‌بدنی کشور ملزم کند.

[ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩ ] [ ٥:٠٥ ‎ب.ظ ] [ tbkarkonan ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

قال الإمام علی (ع) : (ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق واعمها فی العدل) حضرت علی (ع) فرمود : کاری که باید بیش از هر کار دوست داشته باشی، میانه روی در حق است وهمگانی کردن آن در برابری ودادگری. نهج البلاغه فیض الاسلام : نامه 53 / 996
موضوعات وب
امکانات وب
Online User